Impressum


Redaktionell och innehålls ansvarig:

MX Computer Co.
Kamrergatan 12
21156 Malmö

Tel.: +46 - (0) 700 - 303 301
Tel.: +46 - (0) 700 - 303 390


Allt ansvar för all verksamhet på denna webbplats för företaget är utesluten med hänsyn till noggrannhet, fullständighet och aktualitet. Vi tar avstånd för att ansvara för allt innehåll i externa länkar.

Administration:

MX Computer Co.
Kamrergatan 12
21156 Malmö

Tel.: +46 - (0) 700 - 303 301
Tel.: +46 - (0) 700 - 303 390


Koncept, design, tekniska genomförandet:

MX Computer Co.
Kamrergatan 12
21156 Malmö

Tel.: +46 - (0) 700 - 303 301
Tel.: +46 - (0) 700 - 303 390www.mxcomputer.com

Läs mer om vårt Allt-i-ett paket!

Parallella system för både små- och stora företag

Våra Kunder