Tjänster

 • Datordrifttjänster
  1. Handhavande och drift av kunders datasystem på plats och/eller anläggningar för databehandling liksom tillhörande stödtjänster.
  2. Datacentraler, drift av kunds datacentral på uppdrag
  3. Styrning, drift, stöd av kunds datorsystem
  4. Drift av kundens datasystem på plats med dithörande stödtjänster
  5. Datordriftstjänster, uppdrag hos kunds datorsystem
  6. Drift av dataservrar
  7. Datakonsultverksamhet, (IT-konsult)
 • Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
  1. Datorförsäljning, för yrkesmässig användning
  2. Hårdvara, datorer, för yrkesmässig användning
  3. Datorprogram, partihandel
  4. Datorer och kringutrustning, partihandel
  5. Säkerhetsutrustning, datorer, partihandel
  6. Telefaxutrustningar, med flera funktioner som används för att utföra två eller fler av följande funktioner: utskrift, skanning, kopiering, faxande, partihandel
  7. Datorer och tillbehör, installation i samband med butikshandel för yrkesmässig användning
 • Datakonsultverksamhet
  1. Företagskonsultverksamhet, datasystemutveckling
  2. Medieproduktion, system för webbdesign
  3. Systemarkitektverksamhet
  4. Säkerhetskonsultverksamhet, data (montering, försäljning av stöldskydd till datorer)
  5. Systemering, för datorer, uppdrag
  6. Systemutveckling
  7. Datakonsultverksamhet, (IT-konsult), systemutformning
  8. Projektledning, IT-utveckling
  9. Systemdesign, data
  10. Säkerhetskonsultverksamhet, datasäkerhet avseende datamaskiner
 • Dataprogrammering
  1. Skriva, ändra, prova och stödja programvaror i samband med programmering
  2. Utformande av struktur och innehåll hos, samt/eller skrivandet av nödvändig datakod för att skapa och tillämpa i:
   1. Systemprogramvara (inklusive uppdateringar och ändringar)
   2. Programvara applikationer (inklusive uppdateringar och ändringar)
   3. Databaser
   4. Webbsidor
  3. Kundanpassa programvara, dvs. ändra och konfigurera en befintlig applikation så att den fungerar med kundens datasystem
  4. Internet, programvarutjänster, kundspecifik
  5. Hemsidor, skapa, internet
  6. Programvaror, mjukvaror, utveckling (kundanpassad)
  7. Webbprogrammering
  8. Webbdesign
  9. Blankettdesign, webb blanketter
  10. Datakonsultverksamhet, (IT-konsult), utveckling av applikation
  11. Datorer, programmering, baserad på kundspecifik order
 • Reklambyråverksamhet
  1. Utformning av reklam och genomförande av reklamkampanjer (dvs. internt eller genom underleverantörer):
   1. Rådgivning
   2. Kreativa tjänster
   3. Produktion av reklammaterial
   4. Köp av reklammaterial
  2. Utplacering av reklam i dagstidningar, tidskrifter, radio, TV, Internet och andra media
  3. Genomförande av marknadsföringskampanjer och tillhandahållande av andra reklamtjänster inriktade på att attrahera och behålla kunder:
   1. Marknadsföring av produkter
   2. Point of Sale marknadsföring
   3. Konsultverksamhet inom marknadsföring
  4. Reklamutformning
  5. Grafisk formgivning av reklam
  6. Reklamkonsultverksamhet
  7. Medieproduktion, grafisk formgivning av reklam
  8. Marknadsföring, uppdragsverksamhet, reklambyrå
  9. Copywriting, författande av reklamtext på uppdrag
 • Reparation av datorer och kringutrustning. Reparation och underhåll av
  1. Stationära datorer, bärbara datorer
  2. Magnetiska diskettstationer, fickminnen och andra lagringsenheter
  3. Diskettstationer för optisk läsning (cd-rw, cd-rom, dvd-rom, dvd-rw)
  4. Skrivare
  5. Bildskärmar, tangentbord
  6. Tillbehör till mus, styrspak och tillbehör till styrkula
  7. Interna och externa modem för datorer
  8. Dedikerade dataterminaler
  9. Dataservrar
  10. Scannrar, läsare av streckkoder
  11. Läsare av smartkort
  12. Datorprojektorer

Läs mer om vårt Allt-i-ett paket!

Parallella system för både små- och stora företag

Våra Kunder